Betingelser

1. Bestillinger
Du kan bestille gjennom online-booking på www.rjukanhytte.com, pr. telefon fra kl. 08.30 – kl. 21.00 ring tlf.nr. 350 96 353 eller send en e-post til post@rjukanhytte.com.
Registrer ditt navn, adresse og (mobil) telefonnr., ankomstdato og avreisedato, type hytte eller type døgnplass på camping (med eller uten strøm) og med hvor mange personer du vil bo. Vi holder din hytte eller døgnplass ledig til kl. 16.00 på ankomstdagen. Etter kl. 16.00 vil din bestilling bli kansellert automatisk og reserverte kan leies ut til andre.
Ring oss eller send en e-post på forhånd når du ankommer senere enn kl. 16.00.

2. Betalingsvilkår
2.1 ved bestilling av en hytte sender vi en bekreftelse med opplysninger om forskuddsbetalingen som er 40% til fullstendige pris inkl. Øvrige kostnader.
2.2 Forskuddsbetalingen må være innbetalt på vår bankkonto innen 3 uker etter din bestilling.
2.3 resten av beløpet betales ved ankomsten, i NOK, kontant, med kredittkort eller bankkort.


3. Overnattingsregler
3.1 dersom annet ikke er avtalt, kan du bo i hytte fram til kl. 11.00.
3.2 ved opphold etter kl.11.00 føre vi opp regning på nytt overnattingen
3.3 rengjøring/sluttvask er ikke inkludert i prisen.
3.4 hyttene må forlates rent og ryddig.
3.5 Tar oppvasken.
3.6 Hiv søppel i søppelkasser (skiltet).
3.7 For NOK 300 opp til NOK 500, avhengig av hvilke hytte, er det mulig å bestille sluttvask. Hvis du vasker selv og hyttene er ikke rent føre vi opp regning for rengjøring.
3.8 Hvis du har bestilt sluttrengjøring skal hyttene etterlates ryddig og oppvasken skal være tatt.
3.9 Ved problem eller mangle, skal leier melde det snarest, kort etter ankomsten. Og alltid på ankomstdagen.

4. Campingplass
4.1 dersom annet ikke er avtalt, skal camping tomten forlates rent og ryddig og senest kl. 12.00.
4.2 ved opphold etter kl.12.00 føre vi opp regning på nytt overnattingen.

 


5. Avbestilling
Før oppholdets ikrafttredelse kan du skriftlig med begrunnelse annullere avtale. Annulleringen er først gjeldende når du ta imot bekreftelse fra Rjukan Hytte- og caravanpark. Følgende gebyrer vil bli oppkrevd og skal dekke Rjukan Hytte- og caravanparks utgifter og erstatning:
5.1 Inntil 14 dager før leieforholdets påbegynnelse : 100% av totalsum.
5.2 ved ingen ankomst eller avbestilling på ankomstdagen: 100% av totalsum
5.3 ubenyttede tjenester eller dager kan ikke kreves tilbake.

6. Avbestilling av RHC

RHC kan oppheve avtalen i følgende tilfeller:

6.1 dersom leier bruker akkommodasjonen/campingplassen ulovlig eller forstyrrer ro og orden. I slik tilfelle har Rjukan Hytte- og caravanpark rett til ytterligere erstatning utover leiepriser inntil samtlige kostnader er oppgjort og betalt.
6.2 dersom uforutsett hendelse fører til at hyttene ikke kan benyttes, skal Rjukan Hytte- og Caravanpark gjøre sitt ytterste a finne best mulig alternativ. Leier betaler samme pris, eller lavere hvis den nye hytte har lavere pris enn opprinnelig bestilte hytte.

7. Force majeure
Dersom oppholdet ikke kan gjennomføres pga. force majeure (f.eks. ved krig, streiker, lockout, olje- og bensinrasjonering, grensestenginger, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer osv.), kan både Rjukan Hytte- og caravanpark og leier annullere avtalen. Hvis avtalen annulleres av leieren kan RHC kreve en forholdsmessig erstatning for de omkostninger som er forbundet med oppholdets opphør (ifølge punkt 5).

8. Ansvar
8.1 RHC ikke har ansvar for skade på eiendommer av sine gjester.
8.2 RHC ikke har ansvar for skade på våre gjester.
8.3 Skade på hyttene eller campingplassen gjøres opp etter regler og lover.